Women's Bowling

John Carey

Director of Recreation and Facilities; Head Coach, Women's Bowling

Phone: 814-949-5468

Clair Banks

Assistant Coach, Women's Bowling